Sobota, 23 lutego 2019

Już dziś wygraj jedną z 30 gęsich tuszek! To już przedostatni konkurs.

Tagi:

środa, 26 października 2016, aktualizowano: środa, 26 października 2016

Chcesz wygrać gęsią tuszkę? Na konkursowiczów „Expressu Bydgoskiego” w Bydgoszczy czeka w sumie 110 gęsich tuszek!
Dziś możesz zdobyć jedną z 30 gęsich tuszek.
Ostatni konkurs 28.10.2016
http://m.7dni.pl/2016/10/orig/52df4-358605.jpg


Także dla Czytelników „Tygodnika Powiatu i Gmin” z Inowrocławia przygotowaliśmy konkurs „Gęsina na Św. Marcina”. Do wygrania 30 gęsich tuszek. Szczegółowe instrukcje znajdziesz na łamach „Tygodnika Powiatu i Gmin” w piątek 28.10.2016 roku.
Gęsie tuszki należy odebrać 5.11.2016 w podanych w SMS-ie zwrotnym punktach (SMS otrzymają tylko zwycięzcy, najpóźniej 3.11.2015 roku do godziny 16:00). Nie ma możliwości zmiany miejsca odbioru gęsi ani terminu. Nagrodę może odebrać tylko osoba, której dane zostały wpisane w SMS-ie konkursowym. Przy odbiorze należy okazać dowód tożsamości. Nieodebrana nagroda przepada.
REGULAMIN PLEBISCYTU „KUJAWSKO-POMORSKA GĘSINA NA ŚW.MARCINA"
Regulamin konkursu SMS-owego
zwanego dalej „Konkursem”Art. 1
Postanowienia ogólne

1. Konkurs organizowany jest przez Polska Press Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 45, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609 oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zwani dalej Organizatorami.
2. Fundatorem nagród jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
3. Konkurs Organizowany jest na łamach dzienników: „Expressu Bydgoskiego” , „Nowości”, „Nowości Grudziądz, tygodników dołączanych do dziennika „Nowości” tj. „Tygodnika Chełmża”, „Tygodnika Golub-Dobrzyń” oraz „Tygodnika Powiatu i Gmin” -Inowrocław, portalach express.bydgoski.pl, nowosci.com.pl, zwanych dalej Gazetami.
4. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje Komisja Konkursowa powołana przez
Organizatorów. Skład Komisji Konkursowej:
a) Artur Szczepański – Redaktor Naczelny „Expressu Bydgoskiego” i „Nowości”
b) Mariusz Załuski – Zastępca Redaktora Naczelnego „Expressu Bydgoskiego” i „Nowości”
c) Karolina Żakowicz – przedstawiciel Działu Marketingu Polska Press Bydgoszcz
d) Kamila Dorawa – przedstawiciel Działu Marketingu Polska Press Bydgoszcz
5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów ani podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny.

Art. 2
Warunki uczestnictwa w Konkursach

1. W Konkursie może uczestniczyć każda osoba pełnoletnia, która wyśle SMS-a z odpowiedzią na zadane pytanie.
2. Konkurs polega na wykonaniu zadania podanego w treści konkursu i będzie się odbywał w terminie podanym w treści konkursu, opublikowanym w Gazetach.


Art. 3
Zasady przeprowadzania Konkursów

1. Odpowiedzi na zadanie wskazane w treści ramki informacyjnej należy przesłać za pomocą SMS-a Premium pod numer 7248 (koszt: 2,46 zł z VAT) wpisując prefiks oraz treść wiadomości. Szczegółowe dane zawarte są w treści konkursu.
W następujących datach odbędą się konkursy na wymienione poniżej ilości gęsich tuszek ufundowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu:

a) Bydgoszcz – w sumie 110 sztuk, w poniedziałek 24.10.2016 roku (do wygrania jedna z 30 gęsich tuszek), w środę 26.10.2016 roku (do wygrania jedna z 30 gęsich tuszek), w piątek 28.10.2016 roku (do wygrania jedna z 50 gęsich tuszek).
W treści SMS-a należy wpisać:
EX.B.imie i nazwisko, data urodzenia, krótka odpowiedź na pytanie dlaczego to Ty masz wygrać gęsią tuszkę i wysłać w poniedziałek 24 października, w środę 26.10.2016 roku lub 28.10.2016 roku pod numer 7248 (koszt to 2,46 zł z VAT) w godzinach między 7:00 a 20:00.

b) Inowrocław – 30 sztuk, w piątek 28.10.2016 roku (do wygrania jedna z 30 gęsich tuszek)
W treści SMS-a należy wpisać:
EX.W.imie i nazwisko, data urodzenia, krótka odpowiedź na pytanie dlaczego to Ty masz wygrać gęsią tuszkę i wysłać w piątek 28 października pod numer 7248 (koszt to 2,46 zł z VAT) w godzinach między 7:00 a 20:00.

c) Toruń – w sumie 100 sztuk, w poniedziałek 24.10.2016 roku (do wygrania jedna z 30 gęsich tuszek), w środę 26.10.2016 roku (do wygrania jedna z 30 gęsich tuszek), w piątek 28.10.2016 roku (do wygrania jedna z 40 gęsich tuszek).
W treści SMS-a należy wpisać:
NOW.T.imie i nazwisko, data urodzenia, krótka odpowiedź na pytanie dlaczego to Ty masz wygrać gęsią tuszkę i wysłać w poniedziałek 24 października, w środę 26.10.2016 roku lub 28.10.2016 roku pod numer 7248 (koszt to 2,46 zł z VAT) w godzinach między 7:00 a 20:00.

d) Grudziądz – 50 sztuk, w piątek 28.10.2016 roku (do wygrania jedna z 50 gęsich tuszek) W treści SMS-a należy wpisać:
NOW.G.imie i nazwisko, data urodzenia, krótka odpowiedź na pytanie dlaczego to Ty masz wygrać gęsią tuszkę i wysłać w piątek 28 października pod numer 7248 (koszt to 2,46 zł z VAT) w godzinach między 7:00 a 20:00.

e) Chełmża – 25 sztuk, w piątek 28.10.2016 roku (do wygrania jedna z 25 gęsich tuszek) W treści SMS-a należy wpisać:
NOW.CH.imie i nazwisko, data urodzenia, krótka odpowiedź na pytanie dlaczego to Ty masz wygrać gęsią tuszkę i wysłać w piątek 28 października pod numer 7248 (koszt to 2,46 zł z VAT) w godzinach między 7:00 a 20:00.

f) Golub-Dobrzyń – 15 sztuk, w piątek 28.10.2016 roku (do wygrania jedna z 15 gęsich tuszek) W treści SMS-a należy wpisać:
NOW.GD.imie i nazwisko, data urodzenia, krótka odpowiedź na pytanie dlaczego to Ty masz wygrać gęsią tuszkę i wysłać w piątek 28 października pod numer 7248 (koszt to 2,46 zł z VAT) w godzinach między 7:00 a 20:00.


2. Kwota obejmuje płatność za sms o liczbie znaków 160. W przypadku przekroczenia liczby znaków opłata zostanie pobrana za kolejną wiadomość.
3. W odpowiedzi na sms Uczestnik otrzymuje sms zwrotny z podziękowaniem za wzięcie udziału w konkursie bądź sms zwrotny z informacją, że sms jest błędny.
4. Wysyłając odpowiedź za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie „Expressu Bydgoskiego” lub „Nowości” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.
5. Wysyłając SMS-a Premium, uczestnik Konkursu oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym Regulaminem i akceptuje jego treść.
6. Zwycięzcami Konkursu zostaną autorzy i autorki najciekawszych odpowiedzi na pytanie, wyłonione przez Komisję Konkursową. Ilość osób, które będą mogły wygrać gęsią tuszkę będzie określona na łamach Gazet.
7. Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia BILD PRESSE POLSKA sp. z o.o. sp. k. w Łodzi, właściciel systemu CRM Panoramix
8. Dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest BILD PRESSE POLSKA sp. z o.o. sp. k. w Łodzi, właściciel systemu CRM Panoramix a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatorów.
9. Wiadomość sms można wysłać tylko z terytorium Rzeczypospolitej Polski.

Art. 4
Ochrona danych osobowych

1. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
2. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
3. Przystępując do udziału w niniejszym Konkursie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej za pośrednictwem wiadomości SMS w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy reklamacja@expressmedia.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.

Art. 5
Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Komisja Konkursowa po wyłonieniu zwycięzców, powiadomi ich SMS-owo, na numer, z którego nastąpiło zgłoszenie najpóźniej 3.11.2016 roku.Art. 6
Nagrody w Konkursie

1. Nagrody są każdorazowo przyznawane w ilości i rodzaju zgodnym z treścią konkursu zamieszczonego w Gazetach.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu ufundował dla Czytelników Gazet następujące ilości gęsich tuszek (każda o wartości około 170 zł) z odbiorem osobistym w następujących miastach:

a) Bydgoszcz – 110 sztuk
b) Inowrocław – 30 sztuk
c) Toruń – 100 sztuk
d) Grudziądz – 50 sztuk
e) Chełmża – 25 sztuk
f) Golub-Dobrzyń – 15 sztuk

2. Nagroda nie może być zamieniona na ekwiwalent pieniężny.
3. Nagrodę należy odebrać osobiście w dniu, miejscu i o konkretnej godzinnej podanej przez Organizatora w treści SMS-a. Nie ma możliwości odbioru nagrody w innym czasie i miejscu. Nieodebrana nagroda przepada.
4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Fundatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Konkursie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Fundatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 7
Reklamacje

1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Konkursu.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
3. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 8
Prawa autorskie

1. Zgłaszając się do udziału w Konkursie w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie Uczestnik, oświadcza i zapewnia, iż Uczestnik nie będzie naruszał praw, w tym praw autorskich i praw pokrewnych lub dóbr osobistych osób trzecich, a treść będzie zgodna z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego. Publikacja odpowiedzi konkursowej nie będzie rodziła po stronie Organizatora obowiązku wypłaty jakichkolwiek wynagrodzeń osobom trzecim ani Uczestnikowi bądź innego rodzaju odpowiedzialności z tytułu korzystania lub naruszenia praw majątkowych lub osobistych.
2. Jeżeli Organizator w następstwie publikacji odpowiedzi Uczestnika poniesie koszty związane z naruszeniem praw lub dóbr osobistych osób trzecich, niezgodnością z prawem bądź naruszeniem autorskich praw osobistych lub majątkowych twórców – Uczestnik, pokryje te koszty w całości, w tym w szczególności pokryje równowartość wszelkich wydatków powstałych w związku z ustalaniem, czy roszczenia osób trzecich są zasadne, w tym koszty i wydatki na obsługę prawną i zastępstwo prawne. Jednocześnie Uczestnik, zobowiązuje się przystąpić (wstąpić) – jeżeli zaistnieje taka możliwość pod względem procesowym - do ewentualnych postępowań sądowych będących konsekwencją powołanych wyżej naruszeń.
3. Z chwilą przesłania odpowiedzi Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na czas nieoznaczony licencji na korzystanie z odpowiedzi (dalej „Licencja”) na następujących polach eksploatacji:
a) pobranie, wprowadzenie do pamięci komputera, zapisanie i przechowywanie na wszystkich typach nośników, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
b) modyfikacja warstwy prezentacyjnej, łączenie odpowiedzi z elementami graficznymi, tekstowymi, a także tłumaczenie oraz twórcze przekształcenie, przerobienie, adaptowanie całości odpowiedzi lub jego fragmentów oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym Regulaminie;
c) trwałe lub czasowe utrwalanie odpowiedzi i zwielokrotnianie odpowiedzi w szczególności techniką drukarską i reprograficzną w formie materiału prasowego, a także za pośrednictwem programów komputerowych;
d) korzystanie z odpowiedzi poprzez m.in. publikowanie odpowiedzi w celach marketingowych, promocyjnych, sponsoringowych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji, poprzez odtwarzanie w materiałach reklamowych, prasowych, radiowo-telewizyjnych, kampaniach reklamowych, newsletterach, informacjach prasowych Organizatora, a także publiczne udostępnianie odpowiedzi, jej modyfikacji i utworów zależnych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w aplikacjach internetowych;
e) inne niż określone w pkt. d korzystanie z odpowiedzi w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji;
f) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtworzenie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie odpowiedzi w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, w tym rozpowszechnienie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
g) prawo do udostępniania Odpowiedzi do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji;


Art. 9
Postanowienia końcowe

1. Uczestnik konkursu zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu Konkursu. Regulamin pozostaje do wglądu w siedzibie ul. Zamoyskiego 2, 85-063 w Bydgoszczy i na stronie http://plebiscyty.expressmedia.pl/
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.