Sobota, 23 lutego 2019

„Twoja okolica, Twoje osiedle, Twoja Bydgoszcz"

Tagi: Miasto Bydgoszcz Bydgoszcz plebiscyt budżet obywatelski Bydgoski Budżet Obywatelski osiedle

sobota, 10 października 2015, aktualizowano: piątek, 27 listopada 2015

Lubisz swoje osiedle? Uważasz, że jest przyjazne mieszkańcom, zadbane oraz zapewniony jest na nim wysoki standard życia? A może została w Twojej okolicy przeprowadzona inwestycja w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, na której szczególnie zależało mieszkańcom? Zagłosuj w naszym plebiscycie!


W ramach plebiscytu mogą Państwo głosować w dwóch kategoriach:

1) I kategoria – Najlepsze Bydgoskie Osiedle Roku 2015
Aby zagłosować na wybrane osiedle, wyślij SMS pod numer 7148 (koszt to 1,23 zł z VAT). W treści SMS-a wpisz EX.Y.numer osiedla, na które chcesz oddać głos.

2) II kategoria – Najlepsza Inwestycja w Bydgoszczy Zrealizowana w Ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego
Aby zagłosować na wybraną inwestycję, wyślij SMS pod numer 7148 (koszt to 1,23 zł z VAT). W treści SMS-a wpisz EX.Z.numer inwestycji, na którą chcesz oddać głos.

Głosowanie trwa do 15.11.2015 r. do godz. 23:59. W treści SMS-a należy wpisać prefiks tylko jednego osiedla lub inwestycji.


Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną ilość SMS-ów. Prosimy nic nie wpisywać po numerze osiedla lub inwestycji. System nie przyjmie takiej wiadomości.


PARTNEREM HONOROWYM PLEBISCYTU ZOSTAŁO MIASTO BYDGOSZCZ.

Głosowanie zakończone Wyniki głosowania poniżej
Wyniki głosowania w plebiscycie:
Twoja okolica, Twoje osiedle, Twoja Bydgoszcz - Inwestycja


Głosowanie zakończone Wyniki głosowania poniżej
Wyniki głosowania w plebiscycie:
Twoja okolica, Twoje osiedle, Twoja Bydgoszcz - Osiedle


Regulamin „Expressu Bydgoskiego” „Twoja okolica, Twoje osiedle, Twoja Bydgoszcz”


§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Twoja okolica, Twoje osiedle, Twoja Bydgoszcz”. Czytelnicy „Expressu Bydgoskiego” będą wybierać w głosowaniu SMS-owym osiedle, które stale się rozwija, jest przyjazne mieszkańcom i jest na nim zapewniony wysoki standard życia oraz najlepszą inwestycję w Bydgoszczy zrealizowaną w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

§2.
Organizatorem plebiscytu jest firma Express Media Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz (zwana dalej Organizatorem).

§3.
W pierwszym etapie plebiscytu Czytelnicy zgłaszają w formie SMS-owej ulubione bydgoskie osiedla oraz najlepsze inwestycje w Bydgoszczy zrealizowane w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Komisja weryfikacyjna na podstawie zgłoszeń Czytelników, wybiera zgłoszenia, które wezmą udział w głosowaniu. Czytelnicy głosują w formie SMS-owej na najlepsze osiedle w Bydgoszczy (I kategoria) oraz najlepszą inwestycję w Bydgoszczy zrealizowaną w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego (II kategoria). Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi do końca listopada 2015 r. Przekazanie nagród Zwycięzcy odbędzie się w Bydgoszczy do 15 grudnia 2015 r.

§4.
Zgłaszanie propozycji do plebiscytu „Twoja okolica, Twoje osiedle, Twoja Bydgoszcz” trwa od 10.10 do 16.10.2015 roku. Głosowanie rozpocznie się 23.10.2015 r. i potrwa do 15.11.2015 r. SMS-a należy wysłać pod numer 7148. Koszt wysłania SMS-a to 1,23 zł z VAT.

Poprzez osiedle Organizator rozumie wydzielony obszar miasta, jednostkę urbanistyczną, której istnienie jest formalnie zatwierdzone w podziale administracyjnym miasta przez Urząd Miasta Bydgoszczy oraz Miejską Pracownię Urbanistyczną.

1) I kategoria – Najlepsze Bydgoskie Osiedle Roku 2015
Aby zgłosić osiedle do plebiscytu, należy wysłać SMS-a o treści:
EX.Y.nazwa osiedla

2) II kategoria – Najlepsza Inwestycja w Bydgoszczy Zrealizowana w Ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego
Aby zgłosić inwestycję do plebiscytu, należy wysłać SMS-a o treści:
EX.Z.nazwa i krótki opis inwestycji


§5.
Głosowanie w plebiscycie odbywać się będzie poprzez SMS-y, Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną ilość SMS-ów. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z zakupem bieżącego ewydania „Expressu Bydgoskiego”. Poprawnie wysłany SMS ze zgłoszeniem powinien zawierać prefiks tylko jednej pozycji na liście. Lista prefiksów jest drukowana w „Expressie Bydgoskim”.

§6.
W kategorii Najlepsze Bydgoskie Osiedle Roku 2015 uhonorowana zostanie Rada Osiedla, które zwycięży w plebiscycie. Otrzyma ona do wykorzystania reklamę o powierzchni 6x2 moduły w wydaniu codziennym „Expressu Bydgoskiego”.

W kategorii Najlepsza Inwestycja w Bydgoszczy Zrealizowana w Ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego nagrodzona zostanie placówka kulturalno-oświatowa, znajdująca się na osiedlu, na którym wygrała dana inwestycja. Placówka ta zostanie wybrana przez Organizatora.

Z okazji 25-lecia „Expressu Bydgoskiego” dwudziesta piąta osoba, która zagłosuje
w plebiscycie, otrzyma kartę prepaid o wartości 100 zł.

§7.
Wyniki plebiscytu będą usunięte ze strony www.express.bydgoski.pl najpóźniej na jeden dzień przed zakończeniem plebiscytu - celem utajnienia przed oficjalnym ogłoszeniem.

§8
W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także osoby, którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem konkursu oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

§9.
Nad prawidłowością przebiegu plebiscytu i nadsyłania SMS-ów czuwać będzie komisja w składzie:
a) Artur Szczepański – Redaktor Naczelny
b) Jarosław Reszka – Redakcja
c) Sławomir Bobbe - Redakcja
d) Karolina Żakowicz - Marketing
e) Aleksandra Pazderska - Certyfikowana Osoba Nadzorująca

§10.
Reklamacje dotyczące plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Twoja okolica, Twoje osiedle, Twoja Bydgoszcz - reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora (data stempla pocztowego).

§11.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udziału w plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§12.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie plebiscytu.


§13.
Udział w plebiscycie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
Szczegółowy regulamin akcji będzie dostępny przez cały czas trwania plebiscytu w siedzibie Organizatora oraz na www.express.bydgoski.pl, gdzie będzie można także śledzić bieżące wyniki głosowania.

§14.
Organizator informuje, że przekazane dane osobowe Czytelnika będą przetwarzane w celu przeprowadzenia plebiscytu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora. Uczestnik wyraża również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora plebiscytu dla innych celów marketingowych. Administratorem zbioru danych osobowych jest Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej 13.
Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w plebiscytach, oraz że Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.

REGULAMIN PLEBISCYTU „TWOJA OKOLICA, TWOJE OSIEDLE, TWOJA BYDGOSZCZ" „EXPRESSU BYDGOSKIEGO"