Niedziela, 20 stycznia 2019

„Wybory parlamentarne 2015" „Nowości-Dziennika Toruńskiego"

Tagi: wybory parlamentarne 2015 Nowości - Dziennik Toruński Sondaż Sondaż wyborczy

wtorek, 29 września 2015, aktualizowano: piątek, 9 października 2015

Kolejne wybory parlamentarne zbliżają się wielkimi krokami. Czy wiesz już kto powinien reprezentować nasz okręg wyborczy?


Na kandydatów można głosować w dwóch kategoriach: poseł lub senator.

Aby zagłosować na wybranego posła wyślij SMS pod numer 7248 (koszt to 2,46 zł z VAT). W treści SMS-a wpisz NOW.W.numer kandydata, na którego chcesz oddać głos

Aby zagłosować na wybranego senatora z okręgu nr 11, wyślij SMS pod numer 7248 (koszt to 2,46 zł z VAT). W treści SMS-a wpisz NOW.WWA.numer kandydata, na którego chcesz oddać głos.

Aby zagłosować na wybranego senatora z okręgu nr 12, wyślij SMS pod numer 7248 (koszt to 2,46 zł z VAT). W treści SMS-a wpisz NOW.WWB.numer kandydata, na którego chcesz oddać głos.

Aby zagłosować na wybranego senatora z okręgu nr 13, wyślij SMS pod numer 7248 (koszt to 2,46 zł z VAT). W treści SMS-a wpisz NOW.WWC.numer kandydata, na którego chcesz oddać głos.

Głosowanie potrwa do 20.10.2015 r. do godz. 23.59.

Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną liczbę SMS-ów. Prosimy nic nie wpisywać po nazwie komitetu wyborczego. System nie przyjmie takiej wiadomości.


Głosowanie zakończone Wyniki głosowania poniżej
Wyniki głosowania w plebiscycie:
Wybory Parlamentarne 2015 – PosełGłosowanie zakończone Wyniki głosowania poniżej
Wyniki głosowania w plebiscycie:
Wybory Parlamentarne 2015 – Senator, okręg 11Głosowanie zakończone Wyniki głosowania poniżej
Wyniki głosowania w plebiscycie:
Wybory Parlamentarne 2015 – Senator, okręg 12


Głosowanie zakończone Wyniki głosowania poniżej
Wyniki głosowania w plebiscycie:
Wybory Parlamentarne 2015 – Senator, okręg 13


Regulamin sondażu „Wybory parlamentarne 2015”
„Nowości-Dziennika Toruńskiego”


§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia sondażu
„Wybory parlamentarne 2015” „Nowości-Dziennika Toruńskiego”. Celem sondażu jest poznanie preferencji wyborczych Czytelników „Nowości-Dziennika Toruńskiego” w związku z wyborami parlamentarnymi, które odbędą się 25.10.2015 r.

§2.
Organizatorem sondażu jest firma Express Media Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz (zwana dalej Organizatorem).

§3.
W pierwszym etapie sondażu Czytelnicy zgłaszają w formie SMS-owej kandydatów, którzy według nich są najbardziej odpowiednimi osobami do objęcia funkcji Parlamentarzysty i zostali oficjalnie zarejestrowani przez Państwową Komisję Wyborczą na listach kandydatów. Kapituła plebiscytu na podstawie zgłoszeń Czytelników, wybierze uczestników, którzy wezmą udział w głosowaniu.
Zgłaszanie kandydatów w sondażu „Wybory parlamentarne 2015” „Nowości-Dziennika Toruńskiego” trwa od 29.09 do 6.10.2015 roku. Głosowanie SMS-owe trwać będzie od 9.10 do 20.10.2015 roku do godziny 23:59. Koszt wysłania SMS-a to 2,46 zł z VAT. SMS-a należy wysłać pod numer 7248.
Zgłoszenie kandydata na Parlamentarzystę musi zawierać nazwisko i imię kandydata oraz komitet wyborczy, z którego listy startuje dany kandydat.

§4.
Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 23.10.2015 r. na łamach gazety „Nowości-Dziennik Toruński”. Nagrodą dla Parlamentarzysty, który zdobędzie największą ilość głosów w sondażu będzie wywiad. Wywiad zostanie opublikowany 23.10.2015 r. na łamach „Nowości”

§5.
Głosowanie w sondażu odbywać się będzie poprzez SMS-y, Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną ilość SMS-ów. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z zakupem bieżącego ewydania „Nowości-Dziennika Toruńskiego”. Poprawnie wysłany SMS powinien zawierać tylko prefiks jednej osoby. Lista prefiksów jest drukowana w „Nowościach-Dzienniku Toruńskim”.

Wyniki sondażu będzie można na bieżąco śledzić na stronie www.nowosci.com.pl.
W sondażu mogą głosować tylko osoby pełnoletnie.

§6.
Nad prawidłowością przebiegu sondażu i nadsyłania SMS-ów czuwać będzie komisja w składzie:
a) Artur Szczepański – Redaktor Naczelny
b) Mariusz Załuski – Zastępca Redaktora Naczelnego
c) Marek Nienartowicz – Redakcja
d) Kamila Dorawa - Marketing
e) Aleksandra Pazderska - Certyfikowana Osoba Nadzorująca

§7.
Reklamacje dotyczące sondażu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Wybory parlamentarne 2015 - reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia sondażu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora (data stempla pocztowego).

§8.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu sondażu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których
Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu sondażu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udziału w sondażu niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§9.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie sondażu.

§10.
Udział w sondażu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
Szczegółowy regulamin akcji będzie dostępny przez cały czas trwania sondażu w siedzibie Organizatora oraz na www.nowosci.com.pl, gdzie będzie można także śledzić bieżące wyniki głosowania.

§11.
Organizator informuje, że przekazane dane osobowe Czytelnika będą przetwarzane w celu przeprowadzenia plebiscytu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora. Uczestnik wyraża również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora plebiscytu dla innych celów marketingowych. Administratorem zbioru danych osobowych jest Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej 13.
Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w plebiscytach, oraz że Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.


REGULAMIN SONDAŻU „WYBORY PARLAMENTARNE 2015" „NOWOŚCI-DZIENNIKA TORUŃSKIEGO"