Sobota, 23 lutego 2019

„Wybory parlamentarne 2015" „Expressu Bydgoskiego"

Tagi: wybory parlamentarne 2015 express bydgoski Sondaż Sondaż wyborczy

wtorek, 29 września 2015, aktualizowano: piątek, 9 października 2015

Kolejne wybory parlamentarne zbliżają się wielkimi krokami. Czy wiesz już kto powinien reprezentować nasz okręg wyborczy?


Na kandydatów można głosować w dwóch kategoriach: poseł lub senator.

Aby zagłosować na wybranego posła wyślij SMS pod numer 7248 (koszt to 2,46 zł z VAT). W treści SMS-a wpisz EX.W.numer kandydata, na którego chcesz oddać głos.

Aby zagłosować na wybranego senatora z okręgu nr 9, wyślij SMS pod numer 7248 (koszt to 2,46 zł z VAT). W treści SMS-a wpisz EX.WWA.numer kandydata, na którego chcesz oddać głos.

Aby zagłosować na wybranego senatora z okręgu nr 10, wyślij SMS pod numer 7248 (koszt to 2,46 zł z VAT). W treści SMS-a wpisz EX.WWB.numer kandydata, na którego chcesz oddać głos.

Głosowanie potrwa do 20.10.2015 r. do godz. 23.59.

Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną liczbę SMS-ów. Prosimy nic nie wpisywać po nazwie komitetu wyborczego. System nie przyjmie takiej wiadomości.


Głosowanie zakończone Wyniki głosowania poniżej
Wyniki głosowania w plebiscycie:
Wybory Parlamentarne 2015 – PosełGłosowanie zakończone Wyniki głosowania poniżej
Wyniki głosowania w plebiscycie:
Wybory Parlamentarne 2015 – Senator, okręg 9Głosowanie zakończone Wyniki głosowania poniżej
Wyniki głosowania w plebiscycie:
Wybory Parlamentarne 2015 – Senator, okręg 10
Regulamin sondażu „Wybory parlamentarne 2015” „Expressu Bydgoskiego”

§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia sondażu
„Wybory parlamentarne 2015” „Expressu Bydgoskiego”. Celem sondażu jest poznanie preferencji wyborczych Czytelników „Expressu Bydgoskiego” w związku z wyborami parlamentarnymi, które odbędą się 25.10.2015 r.

§2.
Organizatorem sondażu jest firma Express Media Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz (zwana dalej Organizatorem).

§3.
W pierwszym etapie sondażu Czytelnicy zgłaszają w formie SMS-owej kandydatów, którzy według nich są najbardziej odpowiednimi osobami do objęcia funkcji Parlamentarzysty i zostali oficjalnie zarejestrowani przez Państwową Komisję Wyborczą na listach kandydatów. Kapituła plebiscytu na podstawie zgłoszeń Czytelników, wybierze uczestników, którzy wezmą udział
w głosowaniu.
Zgłaszanie kandydatów w sondażu „Wybory parlamentarne 2015” „Expressu Bydgoskiego” trwa od 29.09 do 6.10.2015 roku. Głosowanie SMS-owe trwać będzie od 9.10 do 20.10.2015 roku do godziny 23:59. Koszt wysłania SMS-a to 2,46 zł z VAT. SMS-a należy wysłać pod numer 7248.
Zgłoszenie kandydata na Parlamentarzystę musi zawierać nazwisko i imię kandydata oraz komitet wyborczy, z którego listy startuje dany kandydat.

§4.
Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 23.10.2015 r. na łamach gazety „Express Bydgoski”.
Nagrodą dla Parlamentarzysty, który zdobędzie największą ilość głosów w sondażu będzie wywiad. Wywiad zostanie opublikowany 23.10.2015 r. na łamach „Expressu Bydgoskiego”

Z okazji 25-lecia „Expressu Bydgoskiego” 25. osoba, która zagłosuje w plebiscycie, otrzyma kartę prepaid o wartości 100 zł.

§5.
Głosowanie w sondażu odbywać się będzie poprzez SMS-y, Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną ilość SMS-ów. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z zakupem bieżącego ewydania „Expressu Bydgoskiego”. Poprawnie wysłany SMS powinien zawierać tylko prefiks jednej osoby. Lista prefiksów jest drukowana w „Expressie Bydgoskim”.

Wyniki sondażu będzie można na bieżąco śledzić na stronie www.express.bydgoski.pl.
W sondażu mogą głosować tylko osoby pełnoletnie.

§6.
Nad prawidłowością przebiegu sondażu i nadsyłania SMS-ów czuwać będzie komisja w składzie:
a) Artur Szczepański – Redaktor Naczelny
b) Mariusz Załuski – Zastępca Redaktora Naczelnego
c) Jarosław Reszka – Redakcja
d) Kamila Dorawa - Marketing
e) Aleksandra Pazderska - Certyfikowana Osoba Nadzorująca


§7.
Reklamacje dotyczące sondażu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Wybory parlamentarne 2015 - reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia sondażu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora (data stempla pocztowego).

§8.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu sondażu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których
Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu sondażu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udziału w sondażu niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§9.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli zmiana pozwoli na sprawnei zgodne z przepisami przeprowadzenie sondażu.

§10.
Udział w sondażu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
Szczegółowy regulamin akcji będzie dostępny przez cały czas trwania sondażu w siedzibie Organizatora oraz na www.express.bydgoski.pl, gdzie będzie można także śledzić bieżące wyniki głosowania.

§11.
Organizator informuje, że przekazane dane osobowe Czytelnika będą przetwarzane w celu przeprowadzenia plebiscytu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora. Uczestnik wyraża również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora plebiscytu dla innych celów marketingowych. Administratorem zbioru danych osobowych jest Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej 13.
Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w plebiscytach, oraz że Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.REGULAMIN SONDAŻU „WYBORY PARLAMENTARNE 2015" „EXPRESSU BYDGOSKIEGO"