Sobota, 23 lutego 2019

„Kulinarny Toruń" „Nowości-Dziennika Toruńskiego"

Tagi: Kulinarny Toruń restauracje Toruń plebiscyt Nowości-Dziennik Toruński

piątek, 18 września 2015, aktualizowano: poniedziałek, 28 września 2015

Rozpoczęliśmy finałowy etap głosowania w plebiscycie „Kulinarny Toruń" „Nowości-Dziennika Toruńskiego"! Zapraszamy do głosowania na ulubione restauracje, pizzerie, bary i inne lokale gastronomiczne z Torunia i okolic. Pozostała już tylko finałowa dziesiątka!


Poprzez plebiscyt chcemy docenić miejsca, w których można dobrze i smacznie zjeść. Zależy nam na poznaniu Państwa preferencji kulinarnych.

Aby zagłosować na wybraną restaurację, wyślij SMS pod numer 7248 (koszt to 2,46 zł z VAT). W treści SMS-a wpisz NOW.K.numer restauracji, na którą chcesz oddać głos.

Finałowy etap głosowania trwa do 30.09.2015 r. do godz. 23:59.

Regulamin „Nowości – Dziennika Toruńskiego” „Kulinarny Toruń”

§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Kulinarny Toruń”. Czytelnicy „Nowości – Dziennika Toruńskiego” będą wybierać w głosowaniu SMS-owym najlepszą restaurację z Torunia lub okolic.

§2.
Organizatorem plebiscytu jest firma Express Media Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz (zwana dalej Organizatorem).

§3.
W pierwszym etapie plebiscytu Czytelnicy zgłaszają w formie SMS-owej restauracje, bary, pizzerie i inne lokale gastronomiczne, do których najbardziej lubią chodzić. Komisja weryfikacyjna na podstawie zgłoszeń Czytelników, wybiera uczestników, którzy wezmą udział w głosowaniu. Czytelnicy głosują w formie SMS-owej na najlepszą restaurację, bar, pizzerię lub inny lokal gastronomiczny. Oficjalne ogłoszenie wyników i przekazanie nagród Zwycięzcy odbędzie się w Toruniu do końca października 2015 r.

§4.
Zgłaszanie uczestników plebiscytu „Kulinarny Toruń” trwa od 21.08 do 2.09.2015 roku. Pierwszy etap głosowania SMS-owego trwać będzie od 4.09 do 16.09.2015 roku do godziny 23:59. Drugi, finałowy etap głosowania na 10 lokali gastronomicznych, które zdobyły największą ilość głosów w pierwszym etapie głosowania, potrwa od 18.09 do 30.09.2015 r. do godz. 23:59. Głosy z pierwszego etapu głosowania zostaną wyzerowane. Koszt wysłania SMS-a to 2,46 zł z VAT.

Aby zgłosić kandydata do plebiscytu, należy wysłać SMS-a o treści:
NOW.K.nazwa restauracji, adres restauracji

Do plebiscytu można zgłaszać tylko restauracje, które aktualnie prowadzą działalność gospodarczą.

§5.
Głosowanie w plebiscycie odbywać się będzie poprzez SMS-y, Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną ilość SMS-ów. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z zakupem bieżącego ewydania „Nowości-Dziennika Toruńskiego”. Poprawnie wysłany SMS ze zgłoszeniem kandydata powinien zawierać tylko prefiks jednej restauracji.
Lista prefiksów jest drukowana w „Nowościach-Dzienniku Toruńskim”.

§6.
Wyniki plebiscytu będą usunięte ze strony www.express.bydgoski.pl najpóźniej na jeden dzień przed zakończeniem plebiscytu - celem utajnienia przed oficjalnym ogłoszeniem.

§7.
W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także osoby, którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem konkursu oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

§8.
Nad prawidłowością przebiegu plebiscytu i nadsyłania SMS-ów czuwać będzie komisja w składzie:
a) Artur Szczepański – Redaktor Naczelny
b) Marek Nienartowicz – Redakcja
c) Justyna Wojciechowska-Narloch - Redakcja
d) Karolina Żakowicz - Marketing
e) Aleksandra Pazderska - Certyfikowana Osoba Nadzorująca

§9.
Reklamacje dotyczące plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Kulinarny Toruń- reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora (data stempla pocztowego).

§10.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udziału w plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§11.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie plebiscytu.

§12.
Udział w plebiscycie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

§13.
Szczegółowy regulamin akcji będzie dostępny przez cały czas trwania plebiscytu w siedzibie Organizatora oraz na www.nowosci.com.pl, gdzie będzie można także śledzić bieżące wyniki głosowania.

§14.
Organizator informuje, że przekazane dane osobowe Czytelnika będą przetwarzane w celu przeprowadzenia plebiscytu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora. Uczestnik wyraża również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora plebiscytu dla innych celów marketingowych. Administratorem zbioru danych osobowych jest Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej 13.
Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w plebiscytach, oraz że Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.REGULAMIN PLEBISCYTU „KULINARNY TORUŃ" „NOWOŚCI-DZIENNIKA TORUŃSKIEGO"