Sobota, 23 lutego 2019

„Taxi 2015 - tanio, szybko wygodnie"- plebiscyt „Expressu Bydgoskiego"

Tagi: taxi bydgoszcz Express Bydgoski plebiscyt

środa, 5 sierpnia 2015, aktualizowano: wtorek, 1 września 2015

Wybierz z nami firmę lub korporację taksówkową, z którą jeździ się najtaniej, najszybciej i najwygodniej!


Do 12 sierpnia 2015 r. czekaliśmy na propozycje najlepszych firm taksówkowych z Bydgoszczy lub okolic. Po zebraniu zgłoszeń od naszych Czytelników, przedstawiamy Państwu poniżej listę firm, na które mogą Państwo oddać swój głos.Usunęliśmy wyniki plebiscytu celem utajnienia przed oficjalnym ogłoszeniem.
Wyniki ogłosimy do połowy września 2015 roku.


Aby zagłosować na wybraną firmę, w treści SMS-a należy wpisać EX.T.numer firmy lub korporacji i wysłać pod numer 7248 (koszt to 2,46 z VAT). W treści SMS-a należy wpisać prefiks tylko jednej firmy lub korporacji.
Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną ilość SMS-ów. Prosimy nic nie wpisywać po numerze firmy lub korporacji. System nie przyjmie takiej wiadomości.

Głosowanie trwa do 31.08.2015 roku do godz. 23:59.REGULAMIN PLEBISYTU

„Taxi 2015 – tanio, szybko, wygodnie”
Regulamin plebiscytu dla Czytelników „Expressu Bydgoskiego”


§ 1.
Organizator
Express Media sp. z o.o. z siedziba w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej 13 zwany w dalszej części regulaminu Organizatorem organizuje plebiscyt „Taxi 2015 –tanio, szybko, wygodnie”. Czytelnicy zgłaszają SMS-ami nominowanych do tytułu „Taxi 2015 – tanio, szybko, wygodnie”.

§ 2.
Zasady plebiscytu dla Czytelników
Czytelnicy zgłaszają SMS-ami nominowanych do tytułu „Taxi 2015 –tanio, szybko, wygodnie”.
Aby zgłosić wybraną firmę, w treści SMS-a należy wpisać EX.T.nazwa firmy, adres firmy i wysłać pod numer 7248 (koszt to 2,46 z VAT).

Na zgłoszenia czekamy od 5.08.2015 do 12.08.2015 roku do godz. 23:59.
Komisja weryfikacyjna na podstawie zgłoszeń Czytelników, wybiera kandydatów, którzy wezmą udział w głosowaniu SMS-owym. Głosowanie SMS-owe odbędzie się w terminie od 14.08.2015 do 31.08.2015 roku do godz. 23:59.
Na stronie internetowej www.express.bydgoski.pl będą publikowane aktualne wyniki głosowania SMS-owego. Wyniki plebiscytu będą usunięte ze strony www Organizatora najpóźniej 2 dni przed zakończeniem plebiscytu - celem utajnienia przed oficjalnym ogłoszeniem.

Koszt wysłania SMS-a to 2,46 zł z VAT. SMS-y należy wysyłać pod numer 7248, wpisując w treści jeden, odpowiedni prefiks. Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną ilość SMS-ów. Jeden SMS to jeden głos. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z zakupem bieżącego ewydania „Expressu Bydgoskiego”. Poprawnie wysłany SMS ze zgłoszeniem kandydata powinien zawierać tylko prefiks jednej firmy. Lista prefiksów będzie drukowana w „Expressie Bydgoskim”.

Nagrodą w plebiscycie jest reklama o powierzchni 12 modułów w wydaniu codziennym „Expressu Bydgoskiego”.

Z okazji 25-lecia „Expressu Bydgoskiego” dwudziesta piąta osoba, która zagłosuje
w plebiscycie, otrzyma kartę prepaid o wartości 100 zł.


Oficjalne wręczenie nagród w odbędzie się we wrześniu 2015 r. w Bydgoszczy.


§ 3.
Termin plebiscytu
Plebiscyt o wybranej tematyce będzie trwać w terminie od 5.08.2015 do 31.08.2015 roku.
Terminy:
- start głosowania SMS-owego 14.08.2015 roku do 31.08.2015 roku
- oficjalne wyniki oraz wręczenie nagród odbędzie się we wrześniu 2015 r.

§ 4.
Do udziału w konkursie nie mają prawa pracownicy Organizatora, a także osoby, którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem plebiscytu.

§ 5.
Dane osobowe
Organizator informuje, że przekazane dane osobowe uczestnika plebiscytu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia plebiscytu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora. Powyższa zgoda obejmuje również zgodę na ewentualną nieodpłatną publikację imienia i nazwiska oraz zdjęcia Laureatów Plebiscytu na stronach internetowych oraz gazety. Uczestnik może wyrazić również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora Plebiscytu dla innych celów marketingowych. Administratorem zbioru danych osobowych Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej 13. Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Plebiscycie, oraz że uczestnikowi Plebiscytu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.
Każdy kto wyśle SMS otrzyma dodatkowo kod do darmowego ewydania „Expressu Bydgoskiego” na stronie ekiosk.media.pl.
Prawidłowość nadsyłania SMS-ów oceniać będzie Komisja złożona z przedstawicieli Organizatora konkursu. Z wszelkich czynności Komisja sporządzi protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji Konkursowej.

§ 6.
Skład Komisji:
1. Artur Szczepański – Redaktor Naczelny „Expressu Bydgoskiego”
2. Mariusz Załuski- Zastępca Redaktora Naczelnego „Expressu Bydgoskiego”
3. Jarosław Reszka - Kierownik Redakcji Regionalnej „Expressu Bydgoskiego”
4. Karolina Żakowicz – przedstawiciel Działu Sprzedaży „Express Media” sp. z o.o.
5. Aleksandra Pazderska – Certyfikowana Osoba Nadzorująca


§ 7.
Reklamacje dotyczące plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Taxi 2015 –tanio, szybko, wygodnie” - reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora (data stempla pocztowego).

§ 8.
1. Uczestnictwo w plebiscycie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Plebiscytu. Regulamin zostanie zamieszczony na stronie www.express.bydgoski.pl.
2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego regulaminu. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
5. Zwycięzcom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranej przez Zwycięzcę Plebiscytu nagrody (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą). Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca).

§ 9.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

REGULAMIN PLEBISCYTU „TAXI 2015 - TANIO, SZYBKO, WYGODNIE"