Niedziela, 20 stycznia 2019

„Sportowe Dzieciaki Roku 2015" „Expressu Bydgoskiego"

Tagi: Sportowe Dzieciaki Roku 2015 plebiscyt Express Bydgoski Bydgoszcz dzieci

piątek, 3 lipca 2015, aktualizowano: piątek, 21 sierpnia 2015

Zbliżamy się do końca finałowego głosowania w plebiscycie „Sportowe Dzieciaki Roku 2015" „Expressu Bydgoskiego". Do niedzieli do godziny 23:59 zachęcamy do oddawania głosów na uśmiechnięte dzieci w wakacyjnym nastroju, promujące sportowy wypoczynek!


Poniżej przedstawiamy Państwu dziewczynki, które zakwalifikowały się do finału naszego plebiscytu i kandydują do tytułu Małej Sportowej Miss Wakacji Roku 2015 oraz chłopców, którzy kandydują do tytułu Małego Sportowego Mistera Wakacji Roku 2015.

Aby zagłosować na wybraną dziewczynkę w kategorii Mała Sportowa Miss Wakacji Roku 2015, wyślij SMS pod numer 7248 (koszt to 2,46 zł z VAT). W treści SMS-a wpisz EX.MISS.numer kandydatki, na którą chcesz oddać głos.

Aby zagłosować na wybranego chłopca w kategorii Mały Sportowy Mister Wakacji Roku 2015, wyślij SMS pod numer 7248 (koszt to 2,46 zł z VAT). W treści SMS-a wpisz EX.MISTER.numer kandydata, na którego chcesz oddać głos.

Finałowa tura głosowania SMS-owego trwa do 23.08.2015 r. do godz. 23.59. W treści
SMS-a należy wpisać prefiks tylko jednej dziewczynki lub tylko jednego chłopca.

Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną liczbę SMS-ów. Prosimy nic nie wpisywać po numerze kandydata. System nie przyjmie takiej wiadomości.


Głosowanie zakończone Wyniki głosowania poniżej
Wyniki głosowania w plebiscycie:
Sportowe Dzieciaki Roku 2015 „Expressu Bydgoskiego” MISS FINAŁGłosowanie zakończone Wyniki głosowania poniżej
Wyniki głosowania w plebiscycie:
Sportowe Dzieciaki Roku 2015 „Expressu Bydgoskiego” MISTER FINAŁREGULAMIN PLEBISCYTU „SPORTOWE DZIECIAKI ROKU 2015" „EXPRESSU BYDGOSKIEGO"


Regulamin „Expressu Bydgoskiego” „Sportowe Dzieciaki Roku 2015”
§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Sportowe Dzieciaki Roku 2015” (z Bydgoszczy lub okolic). Czytelnicy „Expressu Bydgoskiego” będą zgłaszać e-mailowo i wybierać w głosowaniu SMS-owym uśmiechnięte dzieci w wakacyjnym nastroju, promujące sportowy wypoczynek.

§2.
Organizatorem plebiscytu jest firma Express Media Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz (zwana dalej Organizatorem).

§3.
Zgłoszenia do plebiscytu trwają od dnia 3.07 do 19.07.2015 roku. Od 20.07 do 23.07.2015 nastąpi weryfikacja zgłoszeń. I tura głosowania będzie trwała od 24.07 do 4.08.2015 roku do godz. 23:59. II – finałowa tura głosowania na 10 dziewczynek i 10 chłopców z największą ilością głosów z I tury potrwa od 7.08 do 23.08.2015 roku do godz. 23:59. Głosy z pierwszego etapu głosowania zostaną wyzerowane. Oficjalne ogłoszenie wyników i przekazanie atrakcyjnych nagród zwycięzcom odbędzie się 29.08.2015 r. podczas Pożegnania Lata w Myślęcinku.

§4.
Plebiscyt polega na wyłonieniu uśmiechniętych dzieci (z Bydgoszczy lub okolic)
w wakacyjnym nastroju, promujących sportowy wypoczynek:

a) dziewczynki w wieku 3-9 lat
b) chłopca w wieku 3-9 lat.

Dzieci na zdjęciach promują aktywny wypoczynek i zachęcają do uprawiania sportu.

§5.
Zgłoszenie do plebiscytu odbywa się drogą mailową. Należy wysłać e-maila na adres dzieci@express.bydgoski.pl W e-mailu powinno znajdować się zdjęcie oraz opis dziecka, zawierający następujące elementy:
- imię i nazwisko dziecka,
- wiek dziecka,
- adres zamieszkania,
- numer kontaktowy telefonu
- zgoda rodzica na wykorzystanie wizerunku dziecka i rodzica

(WZÓR: Ja ……….(imię i nazwisko), urodzony/a …………(data urodzenia), wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku swojego oraz dziecka ……………. (imię i nazwisko dziecka), którego jestem przedstawicielem ustawowym, przez Organizatora plebiscytu. Pisemne potwierdzenie obejmuje zgodę na wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem mediów elektronicznych i drukowanych. )

Do plebiscytu można zgłaszać dzieci w wieku od 3 do 9 lat.
Zgłoszenia może dokonać przedstawiciel ustawowy dziecka, który zgłaszając dziecko do plebiscytu automatycznie wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka.

§6.
Głosowanie w plebiscycie będzie odbywać się poprzez SMS-y, Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną ilość SMS-ów. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne
z zakupem bieżącego ewydania „Expressu Bydgoskiego”. Poprawnie wysłany SMS ze zgłoszeniem kandydata powinien zawierać tylko prefiks jednej osoby. Lista prefiksów będzie publikowana w „Expressie Bydgoskim”.

§7.
Zwycięzcami plebiscytu, zostaną jedna dziewczynka oraz jeden chłopiec, którzy
uzyskają największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w drugim etapie plebiscytu.
Wyniki głosowania w formie procentowej będzie można śledzić na stronie internetowej www.express.bydgoski.pl.
Oficjalne ogłoszenie wyników oraz przekazanie zwycięzcom atrakcyjnych nagród nastąpi 29.08.2015 r. podczas Pożegnania Lata w Myślęcinku.
Z okazji 25-lecia „Expressu Bydgoskiego” dwudziesta piąta osoba, która odda głos na swojego kandydata w pierwszym oraz drugim etapie głosowania SMS-owego, otrzyma kartę prepaid o wartości 100 zł.

§8.
Nad prawidłowością przebiegu plebiscytu i nadsyłania SMS-ów czuwać będzie komisja
w składzie:
a) Artur Szczepański – Redaktor Naczelny
b) Jarosław Reszka – Redakcja
c) Małgorzata Pieczyńska - Redakcja
d) Karolina Żakowicz - Marketing
e) Aleksandra Pazderska - Certyfikowana Osoba Nadzorująca

§9.
Reklamacje dotyczące plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Sportowe Dzieciaki Roku 2015 -reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora (data stempla pocztowego).

§10.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udziału w plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym
spowodowane.


§11.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie plebiscytu.

§12.
Udział w plebiscycie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. Szczegółowy regulamin akcji będzie dostępny przez cały czas trwania plebiscytu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.express.bydgoski.pl, gdzie będzie można także śledzić bieżące wyniki głosowania w formie procentowej.

§13.
Organizator informuje, że przekazane dane osobowe Czytelnika będą przetwarzane w celu przeprowadzenia plebiscytu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora. Powyższa zgoda obejmuje również zgodę na nieodpłatną publikację imienia i nazwiska, wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie zdjęć nadesłanych w zgłoszeniach oraz wykonanych przez Organizatora za pośrednictwem mediów elektronicznych i drukowanych.
Uczestnik wyraża również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez
Organizatora plebiscytu dla innych celów marketingowych. Administratorem zbioru danych osobowych jest Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej. Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w plebiscytach, oraz że Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.