Niedziela, 20 stycznia 2019

„Sklep Roku 2015" „Nowości - Dziennika Toruńskiego"

Tagi:

piątek, 10 lipca 2015, aktualizowano: piątek, 14 sierpnia 2015

Tytuł „Sklep Roku 2015" czeka!Lubisz zakupy? Podpowiedz innym, gdzie robi się je najlepiej.

Masz ulubioną ekspedientkę? Znasz miejsce, w którym zakupy to czysta przyjemność? „Nowości" zapraszają do udziału w plebiscycie!

Szukamy miejsc, w których Czytelnicy „Nowości" najchętniej robią codzienne zakupy. Zależy nam na wyłonieniu konkretnych sklepów - tych najbardziej docenianych przez mieszkańców Torunia i okolic, ze względu na np. miłą obsługę lub szeroki wybór towarów.

Zagłosować można w jednej z dwóch kategorii na wybrany, ulubiony sklep:

1. Mini Market Roku 2015 – osiedlowy sklep samoobsługowy, posiadający w swojej ofercie towary codziennego użytku takie jak żywność, ubrania, kosmetyki, środki czyszczące. Sklep ten posiada średniej wielkości powierzchnię sprzedaży, tj. od około 100 m2.


2. Supermarket i Hipermarket Roku 2015 – sklep samoobsługowy o dużej lub bardzo dużej powierzchni sprzedaży (od około 400 m2), posiadający w swojej ofercie duży wybór szeroko rozumianych towarów codziennego użytku, takich jak żywność, ubrania, kosmetyki, środki czyszczące itp.


Głosowanie SMS-owe, potrwa od 10 lipca do 31 lipca 2015 roku (do godziny 23:59) i wyłoni zwycięzców w dwóch kategoriach.
Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną liczbę SMS-ów. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z zakupem bieżącego e-wydania „Expressu Bydgoskiego". Poprawnie wysłany SMS ze zgłoszeniem kandydata powinien zawierać tylko prefiks jednego sklepu. Lista prefiksów będzie drukowana w „Nowościach".

Nagrodą dla zwycięskiego sklepu w każdej z kategorii będzie reklama o powierzchni 24 modułów (pół strony) w „Nowościach".

Biorących udział w głosowaniu czytelników nagrodzimy kartą pre-paid o wartości 100 zł oraz wakacyjnymi zestawami gadżetów. Kartę otrzyma setna osoba głosująca, zestaw wakacyjnych gadżetów pięćsetna i tysięczna osoba głosująca w plebiscycie.


W razie pytań odnośnie plebiscytu, prosimy o kontakt mailowy pod adresem: zapytanie@expressmedia.pl

http://m.7dni.pl/2015/07/orig/fb401-332939.jpg

--------------------------------------------------------------------------------
Poniżej przedstawiamy wyniki naszego plebiscytu.
1. Kategoria MiniMarket Roku 2015
I miejsce - Sklep Spożywczo-Monopolowy "Piegusek" (ul. Dolina Drwęcy 29, Krobia, Lubicz) - 27,36% głosów
II miejsce - Delikatesy Staromiejskie (ul. Chełmińska 22) - 23,82% głosów
III miejsce - Sklep Spożywczy S-58 (Bresse Pol sp. z o.o.) (ul. Szosa Chełmińska 140) - 17,22% głosów
IV miejsce - Żabka (ul. Antczaka 21/23) - 10,61% głosów

2. Kategoria Supermarket i Hipermarket Roku 2015
I miejsce - Tesco (ul. Reja 15) - 44,93% głosów
II miejsce - Paluszek (ul. Strzałowa 7) - 38,89% głosów
III miejsce - Auchan (ul. Żółkiewskiego 15) - 3,38% głosów
IV miejsce - Torimpex Trade (ul. Dziewulskiego 23 ) - 2,17% głosów


REGULAMIN PLEBISCYTU „SKLEP ROKU 2015" „NOWOŚCI-DZIENNIKA TORUŃSKIEGO"


Regulamin plebiscytu „Sklep Roku 2015” „Nowości - Dziennika Toruńskiego”

§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Sklep Roku 2015”. Czytelnicy „Nowości – Dziennika Toruńskiego” będą wybierać w głosowaniu SMS-owym najlepszy sklep z Torunia i okolic.

§2.
Organizatorem plebiscytu jest firma Express Media Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz (zwana dalej Organizatorem).

§3.
Celem plebiscytu jest poznanie ulubionych miejsc, w których Czytelnicy „Nowości – Dziennika Toruńskiego” robią codzienne zakupy. Organizatorowi zależy na wyłonieniu konkretnych sklepów, które najbardziej doceniają mieszkańcy Torunia i okolic ze względu na np. miłą obsługę, szeroki wybór towarów. Ze względu na trudność we wskazaniu jednego sklepu, który chcieliby wyróżnić Czytelnicy „Nowości - Dziennika Toruńskiego” w plebiscycie nie mogą brać udziału galerie handlowe, multisklepy (w jednym miejscu znajduje się kilka sklepów), pasaże handlowe, domy towarowe itp..
Do plebiscytu można zgłaszać tylko sklepy z Torunia i okolic.


§4.
W pierwszym etapie plebiscytu Czytelnicy zgłaszają w formie SMS-owej sklepy do tytułu „Sklep Roku 2015” w dwóch kategoriach:
a) Mini Market Roku 2015
b) Supermarket i Hipermarket Roku 2015.
Komisja weryfikacyjna na podstawie zgłoszeń Czytelników, wybiera sklepy, które wezmą udział w głosowaniu. Czytelnicy głosują w formie SMS-owej na „Sklep Roku 2015”.

§5. Zgłaszanie kandydatów
Zgłaszanie sklepów do plebiscytu „Sklep Roku 2015” trwa od 19.06. do 1.07.2015 roku. Swoich kandydatów mogą Państwo zgłaszać w dwóch kategoriach:

1. Mini Market Roku 2015 – osiedlowy sklep samoobsługowy, posiadający w swojej ofercie towary codziennego użytku takie jak żywność, ubrania, kosmetyki, środki czyszczące. Sklep ten posiada średniej wielkości powierzchnię sprzedaży, tj. od około 100 m2.

Aby zgłosić swojego kandydata w kategorii Mini Market Roku 2015, należy wysłać SMS-a pod numer 7248 (kosz to 2,46 zł z VAT), wpisując w treści: NOW.M.nazwa sklepu, adres sklepu

SMS musi zawierać wszystkie powyższe informacje.

2. Supermarket i Hipermarket Roku 2015 – sklep samoobsługowy o dużej lub bardzo dużej powierzchni sprzedaży (od około 400 m2), posiadający w swojej ofercie duży wybór szeroko rozumianych towarów codziennego użytku, takich jak żywność, ubrania, kosmetyki, środki czyszczące itp.

Aby zgłosić swojego kandydata w kategorii Supermarket i Hipermarket Roku 2015, należy wysłać SMS-a pod numer 7248 (kosz to 2,46 zł z VAT), wpisując w treści:
NOW.S.nazwa sklepu, adres sklepu

SMS musi zawierać wszystkie powyższe informacje.

§6. Głosowanie

Głosowanie SMS-owe trwać będzie od 10.07 do 31.07.2015 roku do godziny 23:59. Koszt wysłania SMS-a to 2,46 z VAT. Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną ilość SMS-ów. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z zakupem bieżącego ewydania „Nowości – Dziennika Toruńskiego”. Poprawnie wysłany SMS ze zgłoszeniem kandydata powinien zawierać tylko prefiks jednej osoby. Lista prefiksów będzie drukowana w „Nowościach – Dzienniku Toruńskim”.

Nagrodą dla zwycięskiego sklepu w każdej z kategorii będzie reklama o powierzchni 24 modułów (pół strony) w „Nowościach".

Biorących udział w głosowaniu czytelników nagrodzimy kartą pre-paid o wartości 100 zł oraz wakacyjnymi zestawami gadżetów. Kartę otrzyma setna osoba głosująca, zestaw wakacyjnych gadżetów pięćsetna i tysięczna osoba głosująca w plebiscycie.

§7.
Wyniki plebiscytu będą usunięte ze strony www.nowosci.com.pl najpóźniej na 2 dni przed zakończeniem plebiscytu - celem utajnienia przed oficjalnym ogłoszeniem.

§8.
W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także osoby, którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem konkursu oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

§9.
Nad prawidłowością przebiegu plebiscytu i nadsyłania SMS-ów czuwać będzie komisja w składzie:
a) Artur Szczepański – Redaktor Naczelny
b) Jarosław Reszka – Redakcja
c) Justyna Król - Redakcja
d) Karolina Żakowicz - Marketing
e) Aleksandra Pazderska - Certyfikowana Osoba Nadzorująca

§10.

Reklamacje dotyczące plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Sklep Roku 2015 „Nowości – Dziennika Toruńskiego” - reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora (data stempla pocztowego).

§11.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udziału w plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.


§12.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie plebiscytu.

§13.
Udział w plebiscycie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
Szczegółowy regulamin akcji będzie dostępny przez cały czas trwania plebiscytu w siedzibie Organizatora oraz na www.nowosci.com.pl, gdzie będzie można także śledzić bieżące wyniki głosowania.

§14.
Organizator informuje, że przekazane dane osobowe Czytelnika będą przetwarzane w celu przeprowadzenia plebiscytu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora. Uczestnik wyraża również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora plebiscytu dla innych celów marketingowych. Administratorem zbioru danych osobowych jest Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej 13. Administrator danych osobowych informuje również, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w plebiscytach, oraz że Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.