Sobota, 23 lutego 2019

„Sklep Roku 2015" „Expressu Bydgoskiego"

Tagi:

piątek, 10 lipca 2015, aktualizowano: piątek, 14 sierpnia 2015

Tytuł „Sklep Roku 2015" czeka!


Lubisz zakupy? Podpowiedz innym, gdzie robi się je najlepiej.

Masz ulubioną ekspedientkę? Znasz miejsce, w którym zakupy to czysta przyjemność? „Express" zaprasza do udziału w plebiscycie!

Szukamy miejsc, w których Czytelnicy „Expressu Bydgoskiego" najchętniej robią codzienne zakupy. Zależy nam na wyłonieniu konkretnych sklepów - tych najbardziej docenianych przez mieszkańców Bydgoszczy i okolic, ze względu na np. miłą obsługę lub szeroki wybór towarów.

Zagłosować można w jednej z dwóch kategorii na wybrany, ulubiony sklep:

1. Mini Market Roku 2015 – osiedlowy sklep samoobsługowy, posiadający w swojej ofercie towary codziennego użytku takie jak żywność, ubrania, kosmetyki, środki czyszczące. Sklep ten posiada średniej wielkości powierzchnię sprzedaży, tj. od około 100 m2.


2. Supermarket i Hipermarket Roku 2015 – sklep samoobsługowy o dużej lub bardzo dużej powierzchni sprzedaży (od około 400 m2), posiadający w swojej ofercie duży wybór szeroko rozumianych towarów codziennego użytku, takich jak żywność, ubrania, kosmetyki, środki czyszczące itp.


Głosowanie SMS-owe, potrwa od 10 lipca do 31 lipca 2015 roku (do godziny 23:59) i wyłoni zwycięzców w dwóch kategoriach.
Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną liczbę SMS-ów. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z zakupem bieżącego e-wydania „Expressu Bydgoskiego". Poprawnie wysłany SMS ze zgłoszeniem kandydata powinien zawierać tylko prefiks jednego sklepu. Lista prefiksów będzie drukowana w „Expressie Bydgoskim".

Nagrodą dla zwycięskiego sklepu w każdej z kategorii będzie reklama o powierzchni 24 modułów (pół strony) w „Expressie Bydgoskim".

Biorących udział w głosowaniu czytelników nagrodzimy kartami pre-paid o wartości 100 zł każda. Z okazji 25-lecia „Expressu Bydgoskiego” kartę otrzyma dwudziesta piąta, dwieście pięćdziesiąta oraz dwu i pół tysięczna osoba która zagłosuje w plebiscycie.


W razie pytań odnośnie plebiscytu, prosimy o kontakt mailowy pod adresem: zapytanie@expressmedia.pl

http://m.7dni.pl/2015/07/orig/0a4b7-332936.jpg

------------------------------------------------------------------------------
Poniżej przedstawiamy wyniki naszego plebiscytu.
1. Kategoria MiniMarket Roku 2015
I miejsce - Fresh Market (ul. Pelplińska 47) - 31,82% głosów
II miejsce - "BSS" Bydgoska Spółdzielnia Spożywców (ul. Ogrody 20) - 25,19% głosów
III miejsce - Fresh Market (ul. Gdańska 11) - 18,75% głosów
IV miejsce - Żabka (ul. Gajowa 43) - 6,44% głosów

2. Kategoria Supermarket i Hipermarket Roku 2015
I miejsce - MAKRO Cash and Carry (Aleja Jana Pawła II 123) - 42,87% głosów
II miejsce - Auchan (hala sprzedaży) (ul. Kruszwicka 1) - 32,46% głosów
III miejsce - Twój Market (ul. Sandomierska 20) - 10,06% głosów
IV miejsce - Biedronka (ul. Łęczycka 24) - 9,94% głosów


REGULAMIN PLEBISCYTU „SKLEP ROKU 2015" „EXPRESSU BYDGOSKIEGO"Regulamin plebiscytu „Sklep Roku 2015” „Expressu Bydgoskiego”


§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Sklep Roku 2015”. Czytelnicy „Expressu Bydgoskiego” będą wybierać w głosowaniu SMS-owym najlepszy sklep z Bydgoszczy i okolic.

§2.

Organizatorem plebiscytu jest firma Express Media Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy,
ul. Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz (zwana dalej Organizatorem).

§3.
Celem plebiscytu jest poznanie ulubionych miejsc, w których Czytelnicy „Expressu Bydgoskiego” robią codzienne zakupy. Organizatorowi zależy na wyłonieniu konkretnych sklepów, które najbardziej doceniają mieszkańcy Bydgoszczy i okolic ze względu na np. miłą obsługę, szeroki wybór towarów. Ze względu na trudność we wskazaniu jednego sklepu, który chcieliby wyróżnić Czytelnicy „Expressu Bydgoskiego” w plebiscycie nie mogą brać udziału galerie handlowe, multisklepy (w jednym miejscu znajduje się kilka sklepów), pasaże handlowe, domy towarowe itp..
Do plebiscytu można zgłaszać tylko sklepy z Bydgoszczy i okolic.


§4.
W pierwszym etapie plebiscytu Czytelnicy zgłaszają w formie SMS-owej sklepy do tytułu „Sklep Roku 2015” w dwóch kategoriach:
a) Mini Market Roku 2015
b) Supermarket i Hipermarket Roku 2015.
Komisja weryfikacyjna na podstawie zgłoszeń Czytelników, wybiera sklepy, które wezmą udział
w głosowaniu. Czytelnicy głosują w formie SMS-owej na „Najlepszy Sklep Roku 2015”.

§5. Zgłaszanie kandydatów
Zgłaszanie sklepów do plebiscytu „Sklep Roku 2015” trwa od 19.06. do 1.07.2015 roku.
Swoich kandydatów mogą Państwo zgłaszać w dwóch kategoriach:

1. Mini Market Roku 2015 – osiedlowy sklep samoobsługowy, posiadający w swojej ofercie towary codziennego użytku takie jak żywność, ubrania, kosmetyki, środki czyszczące. Sklep ten posiada średniej wielkości powierzchnię sprzedaży, tj. od około 100 m2.

Aby zgłosić swojego kandydata w kategorii Mini Market Roku 2015, należy wysłać SMS-a pod numer 7248 (kosz to 2,46 zł z VAT), wpisując w treści: EX.M.nazwa sklepu, adres sklepu

SMS musi zawierać wszystkie powyższe informacje.

2. Supermarket i Hipermarket Roku 2015 – sklep samoobsługowy o dużej lub bardzo dużej powierzchni sprzedaży (od około 400 m2), posiadający w swojej ofercie duży wybór szeroko rozumianych towarów codziennego użytku, takich jak żywność, ubrania, kosmetyki, środki czyszczące itp.

Aby zgłosić swojego kandydata w kategorii Supermarket i Hipermarket Roku 2015, należy wysłać SMS-a pod numer 7248 (kosz to 2,46 zł z VAT), wpisując w treści: EX.S.nazwa sklepu, adres sklepu
SMS musi zawierać wszystkie powyższe informacje.

§6. Głosowanie

Głosowanie SMS-owe trwać będzie od 10.07 do 31.07.2015 roku do godziny 23:59. Koszt wysłania SMS-a to 2,46 z VAT. Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną ilość SMS-ów. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z zakupem bieżącego ewydania „Expressu Bydgoskiego”. Poprawnie wysłany SMS ze zgłoszeniem kandydata powinien zawierać tylko prefiks jednej osoby. Lista prefiksów będzie drukowana w „Expressie Bydgoskim”.

Nagrodą dla zwycięskiego sklepu w każdej z kategorii będzie reklama o powierzchni 24 modułów (pół strony) w „Expressie Bydgoskim".

Biorących udział w głosowaniu czytelników nagrodzimy kartami pre-paid o wartości 100 zł każda. Z okazji 25-lecia „Expressu Bydgoskiego” kartę otrzyma dwudziesta piąta, dwieście pięćdziesiąta oraz dwu i pół tysięczna osoba która zagłosuje w plebiscycie.
[/b]

§7.
Wyniki plebiscytu będą usunięte ze strony www.express.bydgoski.pl najpóźniej na 2 dni przed zakończeniem plebiscytu - celem utajnienia przed oficjalnym ogłoszeniem.

§8.
W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także osoby, którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem konkursu oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

§9.
Nad prawidłowością przebiegu plebiscytu i nadsyłania SMS-ów czuwać będzie komisja w składzie:
a) Artur Szczepański – Redaktor Naczelny
b) Jarosław Reszka – Redakcja
c) Justyna Król - Redakcja
d) Karolina Żakowicz - Marketing
e) Aleksandra Pazderska - Certyfikowana Osoba Nadzorująca

§10.

Reklamacje dotyczące plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Sklep Roku 2015 „Expressu Bydgoskiego” - reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora (data stempla pocztowego).

§11.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których
Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udziału w plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym
spowodowane.


§12.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie plebiscytu.

§13.
Udział w plebiscycie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
Szczegółowy regulamin akcji będzie dostępny przez cały czas trwania plebiscytu w siedzibie Organizatora oraz na www.express.bydgoski.pl, gdzie będzie można także śledzić bieżące wyniki głosowania.

§14.
Organizator informuje, że przekazane dane osobowe Czytelnika będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia plebiscytu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora. Uczestnik wyraża również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora plebiscytu dla innych celów marketingowych. Administratorem zbioru danych osobowych jest Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej 13. Administrator danych osobowych informuje również, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w plebiscytach, oraz że Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.