Sobota, 23 lutego 2019

Senior Roku 2015 „Expressu Bydgoskiego"

Tagi: Senior Bydgoszcz Seniorzy plebiscyt

piątek, 20 lutego 2015, aktualizowano: środa, 18 marca 2015

Już można głosować na kandydatów i kandydatki do tytułu Seniora Roku 2015!
W naszym plebiscycie chcemy zwrócić uwagę na kreatywnych, otwartych na świat i posiadających ciekawe zainteresowania seniorów, którzy udowadniają, że jesień życia wcale nie musi być nudna.
Patronat honorowy nad plebiscytem objął miesięcznik „Nasza Historia Kujawsko-Pomorskie" oraz Radio PiK.
http://m.7dni.pl/2015/01/z0/d5afe-323843.jpg?1422535992

Złotymi Partnerami plebiscytu zostali Sanatorium Uzdrowiskowe „POLEX-RUCH", Dom Zdrowia Lila oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Okręgowy w Bydgoszczy..

http://m.7dni.pl/2015/01/z0/d22e3-324247.jpg?1422611953

http://m.7dni.pl/2015/01/z0/0ac28-324248.jpg?1422612037

http://m.7dni.pl/2015/01/z0/2e914-324293.jpg?1422632833

Nagrodą w plebiscycie jest 7-dniowy pakiet rehabilitacyjny dla dwóch osób ufundowany przez Dom Zdrowia Lila przy ul. Marii Konopnickiej 37 w Ciechocinku. W skład pakietu wchodzą następujące usługi: 6 Noclegów w pokoju typu Lux, śniadanie w formie bufetu szwedzkiego, obiad serwowany talerzowo, kolacja w formie bufetu szwedzkiego, konsultacja lekarska, opieka pielęgniarska, 4 zabiegi dziennie według wskazań lekarza (z wyłączeniem niedziel i świąt), sauna sucha lub parowa, jacuzzi, sala fitness.

http://m.7dni.pl/2015/01/z10/83bed-324250.jpg?1422613349

Na Twój głos czekamy do 15.03.2015 roku do godziny 23:59.


Poniżej zamieszczamy szczegółowy regulamin plebiscytu.

§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Senior Roku 2015”. Czytelnicy „Expressu Bydgoskiego” będą wybierać w głosowaniu SMS-owym najbardziej aktywnego i kreatywnego seniora z Bydgoszczy lub okolic.

§2.
Organizatorem plebiscytu jest firma Express Media Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz (zwana dalej Organizatorem). Patronat honorowy nad plebiscytem objął magazyn „Nasza Historia Kujawsko-Pomorskie”.

§3.
W pierwszym etapie zabawy Czytelnicy zgłaszają w formie SMS-owej lub za pomocą kuponów seniora do tytułu „Senior Roku 2015”. Komisja weryfikacyjna na podstawie zgłoszeń Czytelników, wybiera kandydatów, którzy wezmą udział w głosowaniu. Czytelnicy głosują w formie SMS-owej na „Seniora Roku 2015”.

§4. Zgłaszanie kandydatów
Zgłaszanie uczestników plebiscytu „Senior Roku 2015” trwa od 23.01 do 8.02.2015 roku.
Kandydatów można zgłaszać dwoma sposobami:
1) Za pomocą wypełnienia kuponu zgłoszeniowego. Kupon można odebrać w Biurze Ogłoszeń „Expressu Bydgoskiego” przy ul. Warszawskiej 13 w Bydgoszczy po uprzednim zakupieniu magazynu „Nasza Historia Kujawsko-Pomorskie”. Wypełniony kupon należy oddać
w Biurze Ogłoszeń „Expressu Bydgoskiego” przy ul. Warszawskiej 13 w Bydgoszczy. Niewypełnienie wszystkich informacji na kuponie skutkować będzie nieprzyjęciem zgłoszenia danego kandydata.
2) Za pomocą SMS-a, który należy wysłać pod numer 7248 (kosz to 2,46 z VAT), wpisując w treści:
EX.SENIOR.nazwisko, imię i wiek kandydata, krótki opis kandydata

SMS musi zawierać wszystkie powyższe informacje.

Do plebiscytu można zgłaszać tylko osoby powyżej 60. roku życia.

§5. Głosowanie
Głosowanie SMS-owe trwać będzie od 20.02 do 15.03.2015 roku do godziny 23:59. Koszt wysłania SMS-a to 2,46 z VAT. Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną ilość SMS-ów. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z zakupem bieżącego ewydania „Expressu Bydgoskiego”. Poprawnie wysłany SMS ze zgłoszeniem kandydata powinien zawierać tylko prefiks jednej osoby. Lista prefiksów będzie drukowana w „Expressie Bydgoskim”.

§6.
Wyniki plebiscytu będą usunięte ze strony www.express.bydgoski.pl najpóźniej na 2 dni przed zakończeniem plebiscytu - celem utajnienia przed oficjalnym ogłoszeniem.


§7.
W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także osoby, którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem konkursu oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

§8.
Nad prawidłowością przebiegu plebiscytu i nadsyłania SMS-ów czuwać będzie komisja w składzie:
a) Artur Szczepański – Redaktor Naczelny
b) Jarosław Reszka – Redakcja
c) Małgorzata Pieczyńska - Redakcja
d) Karolina Żakowicz - Marketing
e) Aleksandra Pazderska - Certyfikowana Osoba Nadzorująca

§9.
Reklamacje dotyczące plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Senior Roku 2015 „Expressu Bydgoskiego” - reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora (data stempla pocztowego).

§10.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których
Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udziału w plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§11.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie plebiscytu.

§12.
Udział w plebiscycie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
Szczegółowy regulamin akcji będzie dostępny przez cały czas trwania plebiscytu w siedzibie Organizatora oraz na www.express.bydgoski.pl, gdzie będzie można także śledzić bieżące wyniki głosowania.

§13.
Organizator informuje, że przekazane dane osobowe Czytelnika będą przetwarzane w celu przeprowadzenia plebiscytu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora. Uczestnik wyraża również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora plebiscytu dla innych celów marketingowych. Administratorem zbioru danych osobowych jest Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej 13. Administrator danych osobowych informuje również, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w plebiscytach, oraz że Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.


Regulamin plebiscytu „SENIOR ROKU 2015"