Niedziela, 20 stycznia 2019

"Mali Miss i Mister Wakacji 2014" "Nowości Dziennika Toruńskiego"

Tagi:

piątek, 4 lipca 2014, aktualizowano: poniedziałek, 8 września 2014

Mali Miss i Mister Wakacji 2014


Każde dziecko jest piękne i niezwykłe. Wybierz z nami swojego faworyta.
Do 29 sierpnia potrwa II - finałowy etap głosownia na uśmiechnięte maluchy.


Wyślij SMS po numer 7148 (koszt to 1,23 zł z VAT) by oddać głos na jedno z dzieci. II finałowy etap głosowania potrwa do 29 sierpnia 2014 r. do godziny 23:59. W treści SMS-a wpisz prefiks z numerem dziecka. Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną liczbę SMS-ów.

Głosy oddane na dzieci po pierwszym etapie zostały wyzerowane i w etapie finałowym liczą się od początku.


Zwycięzcami plebiscytu zostanie jeden chłopiec i jedna dziewczynka, którzy otrzymają największą liczbę głosów. Oficjalne wyniki ogłosimy podczas uroczystego wręczenia nagród w Toruniu we wrześniu 2014 roku.

Jedną z głównych nagród dla zwycięzców w plebiscycie "Mali Miss i Mister Wakacji 2014"
jest 3 dniowy pobyt dla 4 osób w ekskluzywnym ośrodku Health Resort & Medical Spa PANORAMA MORSKA JAROSŁAWIEC

Zobacz, jakie atrakcje czekają na Ciebie i Twoich bliskich!

Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii (8) »


http://m.7dni.pl/2014/07/z0/46790-313179.jpg?1405607741


Na uśmiechniętych zwycięzców w plebiscycie "Mali Miss i Mister Wakacji
2014" czekają także inne atrakcyjne nagrody min.: zestawy sportowe i karnety do zrealizowania w Fantasy Parku (10 wejść godzinnych (do wyboru: kręgle, plac zabaw, bilard). Z kolei dla rodziców kartę rabatową uprawniającą do 10% zniżki na wszystkie nasze atrakcje i na bar). Dodatkowo mali zwycięzcy otrzymają słodkie upominki od Fabryki Cukierniczej KOPERNIK w Toruniu.
http://m.7dni.pl/2014/07/z0/98f8c-312963.jpg?1405333562http://m.7dni.pl/2014/08/z2/bbb8c-314076.jpg?1406901681

Wyniki głosowania dostępne są w formie procentowej. Procenty umożliwiają wyrażenie danej wielkości w stosunku do innej. Oznacza to, że np. przy wzroście o 50 głosów Państwa kandydata i wzroście o 50 głosów innego kandydata nie nastąpi zmiana procentowa. Może dość do sytuacji że wynik procentowy zacznie maleć pomimo wzrostu liczby nadesłanych SMS-ów.
Przykład:
Jeżeli pierwszego dnia kandydaci otrzymają po 1 SMS-ie, głosie
kandydat X ma 50 %
kandydat Y ma 50 %
drugiego dnia na kandydata X wysyłanych zostaje jeszcze 7 SMS-ów zaś na Y 1 SMS
kandydat X ma 80%
Kandydat Y ma 20 %
Podany przykład jest dużym uproszczeniem, gdyż w plebiscycie
jest bardzo wielu kandydatów.
Głosowanie zakończone Wyniki głosowania poniżej
Wyniki głosowania w plebiscycie:
Mali Miss i Mister Wakacji 2014


Głosowanie zakończone Wyniki głosowania poniżej
Wyniki głosowania w plebiscycie:
Mali Miss i Mister Wakacji 2014Wszyscy uczestnicy plebiscytu "Mali Miss i Mister Wakacji 2014" "Nowości - Dziennika
Toruńskiego"

Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii (42) »


Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii (15) »
Szczegółowy regulamin akcji dostępny jest poniżej

Regulamin „Nowości - Dziennika Toruńskiego” „Mali Miss i Mister Wakacji 2014”


§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Mali Miss i Mister Wakacji 2014”. Czytelnicy „Nowości - Dziennika Toruńskiego” będą wybierać w głosowaniu SMS-owym (zgłoszone wcześniej) wakacyjne, małe gwiazdy Torunia i okolic.

§2.
Organizatorem plebiscytu jest firma Express Media Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz (zwana dalej Organizatorem).

§3.
Zgłoszenia do plebiscytu trwają od dnia 8.07 do 21.07.2014 roku. Od 22.07 do 24.07.2014 nastąpi weryfikacja zgłoszeń. I tura głosowania będzie trwała od 25.07 do 8.08.2014 roku. II – finałowa tura głosowania na 10 dziewczynek i 10 chłopców z największą ilością głosów z I tury potrwa od 14.08 do 29.08.2014 roku. Oficjalne ogłoszenie wyników i przekazanie atrakcyjnych nagród zwycięzcom odbędzie się w Toruniu we wrześniu 2014 r.

§4.
1. Plebiscyt polega na wyłonieniu małych gwiazd miasta Torunia i okolic:
a) dziewczynki w wieku 3-6 lat
b) chłopca w wieku 3-6 lat

§5.
Zgłoszenie do plebiscytu odbywa się drogą mailową. Należy wysłać e-maila na adres dzieci@nowosci.com.pl W e-mailu powinno znajdować się zdjęcie oraz opis dziecka, zawierający następujące elementy:
- imię i nazwisko dziecka
- wiek dziecka
- zgoda rodzica na wykorzystanie wizerunku dziecka i rodzica

(WZÓR: Ja ……….(imię i nazwisko), urodzony/a …………(data urodzenia), wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku swojego oraz dziecka ……………. (imię i nazwisko dziecka), którego jestem przedstawicielem ustawowym, przez Organizatora plebiscytu. Pisemne potwierdzenie obejmuje zgodę na wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem mediów elektronicznych i drukowanych.


- adres zamieszkania
- numer kontaktowy telefonu.

Do plebiscytu można zgłaszać dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Zgłoszenia może dokonać przedstawiciel ustawowy dziecka, który zgłaszając dziecko do plebiscytu, automatycznie wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka.

§6.
Głosowanie w plebiscycie będzie odbywać się poprzez SMS-y. Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną ilość SMS-ów. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z zakupem bieżącego ewydania „Nowości - Dziennika Toruńskiego”. Poprawnie wysłany SMS ze zgłoszeniem kandydata powinien zawierać tylko prefiks jednej osoby. Lista prefiksów jest drukowana w „Nowościach - Dzienniku Toruńskim”.

§7.
Zwycięzcami plebiscytu, zostaną jedna dziewczynka oraz jeden chłopiec, którzy
uzyskają największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w drugim etapie plebiscytu.
Wyniki głosowania będzie można śledzić na stronie internetowej www.nowosci.com.pl.
Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystego wręczenia nagród w Toruniu we wrześniu 2014 r.

§8.
Nad prawidłowością przebiegu plebiscytu i nadsyłania SMS-ów czuwać będzie komisja
w składzie:
a) Mariusz Załuski – Z-ca Redaktora Naczelnego
b) Marek Nienartowicz – Redakcja
c) Artur Olewiński - Redakcja
d) Karolina Żakowicz - Marketing
e) Aleksandra Pazderska - Certyfikowana Osoba Nadzorująca

§9.
Reklamacje dotyczące plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt Mali Miss i Mister Wakacji 2014-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§10.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których
Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udziału w plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§11.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie plebiscytu.

§12.
Udział w plebiscycie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

§13.
Szczegółowy regulamin akcji będzie dostępny przez cały czas trwania plebiscytu w siedzibie Organizatora oraz na www.nowosci.com.pl , gdzie będzie można także śledzić bieżące wyniki głosowania.

§14.
Organizator informuje, że przekazane dane osobowe Czytelnika będą przetwarzane w celu przeprowadzenia plebiscytu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora. Powyższa zgoda obejmuje również zgodę na nieodpłatną publikację imienia i nazwiska, wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie zdjęć nadesłanych w zgłoszeniach oraz wykonanych przez Organizatora za pośrednictwem mediów elektronicznych i drukowanych.
Uczestnik wyraża również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez
Organizatora plebiscytu dla innych celów marketingowych. Administratorem zbioru danych osobowych jest Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej.

§15.
Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w plebiscytach, oraz że Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.REGULAMIN PLEBISCYTU "NOWOŚCI-DZIENNIKA TORUŃSKIEGO" "MALI MISS MISTER WAKACJI 2014"