Sobota, 23 lutego 2019

"Mali Miss i Mister Wakacji 2014" "Expressu Bydgoskiego"

Tagi: plebiscyt miss mister wakacje 2014

piątek, 4 lipca 2014, aktualizowano: piątek, 12 września 2014

Mali Miss i Mister Wakacji 2014 wybrani


Mali zwycięzcy i zwyciężczynie trzech pierwszych miejsc w plebiscycie "Expressu Bydgoskiego" zostali dzisiaj obdarowani nagrodami i profesjonalnie pozowali do zdjęć. Poniżej fotogaleria na której można zobaczyć maluchy w redakcji.

Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii (12) »
Jedną z głównych nagród dla zwycięzców w plebiscycie "Mali Miss i Mister Wakacji 2014"
jest 3 dniowy pobyt dla 4 osób w ekskluzywnym ośrodku Health Resort & Medical Spa PANORAMA MORSKA JAROSŁAWIEC

Zobacz, jakie atrakcje czekają na Ciebie i Twoich bliskich!

Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii (8) »http://m.7dni.pl/2014/07/z0/46790-313179.jpg?1405607741


Na małych zwycięzców w plebiscycie "Mali Miss i Mister Wakacji
2014" czekają przeloty widokowe (dla trzech osób) samolotem Wilgą, rowery ufundowane przez firmę BART-POL Sp. z o.o. z Bydgoszczy (ul. Magazynowa 11),
słodkie upominki od Fabryki Cukierniczej KOPERNIK w Toruniu oraz inne atrakcyjne nagrody.
http://m.7dni.pl/2014/07/z2/b317a-312875.jpg?1405079604 http://m.7dni.pl/2014/08/z2/bbb8c-314076.jpg?1406901681

Wyniki głosowania dostępne są w formie procentowej. Procenty umożliwiają wyrażenie danej wielkości w stosunku do innej. Oznacza to, że np. przy wzroście o 50 głosów Państwa kandydata i wzroście o 50 głosów innego kandydata nie nastąpi zmiana procentowa. Może dość do sytuacji że wynik procentowy zacznie maleć pomimo wzrostu liczby nadesłanych SMS-ów.
Przykład:
Jeżeli pierwszego dnia kandydaci otrzymają po 1 SMS-ie, głosie
kandydat X ma 50 %
kandydat Y ma 50 %
drugiego dnia na kandydata X wysyłanych zostaje jeszcze 7 SMS-ów zaś na Y 1 SMS
kandydat X ma 80%
Kandydat Y ma 20 %
Podany przykład jest dużym uproszczeniem, gdyż w plebiscycie
jest bardzo wielu kandydatów.Głosowanie zakończone Wyniki głosowania poniżej
Wyniki głosowania w plebiscycie:
Mali Miss i Mister Wakacji 2014


Głosowanie zakończone Wyniki głosowania poniżej
Wyniki głosowania w plebiscycie:
Mali Miss i Mister Wakacji 2014Zdjęcia wszystkich dzieci, które brały udział w plebiscycie

Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii (37) »


Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii (28) »

Szczegółowy regulamin akcji dostępny jest poniżejRegulamin „Expressu Bydgoskiego” „Mali Miss i Mister Wakacji 2014”

§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Mali Miss i Mister Wakacji 2014”. Czytelnicy „Expressu Bydgoskiego” będą wybierać w głosowaniu SMS-owym (zgłoszone wcześniej) wakacyjne, małe gwiazdy Bydgoszczy i okolic.

§2.
Organizatorem plebiscytu jest firma Express Media Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz (zwana dalej Organizatorem).

§3.
Zgłoszenia do plebiscytu trwają od dnia 8.07 do 21.07.2014 roku. Od 22.07 do 24.07.2014 nastąpi weryfikacja zgłoszeń. I tura głosowania będzie trwała od 25.07 do 8.08.2014 roku. II – finałowa tura głosowania na 10 dziewczynek i 10 chłopców z największą ilością głosów z I tury potrwa od 14.08 do 29.08.2014 roku. Oficjalne ogłoszenie wyników i przekazanie atrakcyjnych nagród zwycięzcom odbędzie się w Bydgoszczy we wrześniu 2014 r.

§4.
1. Plebiscyt polega na wyłonieniu małych gwiazd miasta Bydgoszczy i okolic:
a) dziewczynki w wieku 3-6 lat
b) chłopca w wieku 3-6 lat

§5.
Zgłoszenie do plebiscytu odbywa się drogą mailową. Należy wysłać e-maila na adres dzieci@express.bydgoski.pl W e-mailu powinno znajdować się zdjęcie oraz opis dziecka, zawierający następujące elementy:
- imię i nazwisko dziecka,
- wiek dziecka,
- zgoda rodzica na wykorzystanie wizerunku dziecka i rodzica

(WZÓR: Ja ……….(imię i nazwisko), urodzony/a …………(data urodzenia), wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku swojego oraz dziecka ……………. (imię i nazwisko dziecka), którego jestem przedstawicielem ustawowym, przez Organizatora plebiscytu. Pisemne potwierdzenie obejmuje zgodę na wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem mediów elektronicznych i drukowanych. )

- adres zamieszkania,
- numer kontaktowy telefonu.
Do plebiscytu można zgłaszać dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Zgłoszenia może dokonać przedstawiciel ustawowy dziecka, który zgłaszając dziecko do plebiscytu automatycznie wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka.

§6.
Głosowanie w plebiscycie będzie odbywać się poprzez SMS-y, Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną ilość SMS-ów. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z zakupem bieżącego ewydania „Expressu Bydgoskiego”. Poprawnie wysłany SMS ze zgłoszeniem kandydata powinien zawierać tylko prefiks jednej osoby. Lista prefiksów jest drukowana w „Expressie Bydgoskim”.§7.
Zwycięzcami plebiscytu, zostaną jedna dziewczynka oraz jeden chłopiec, którzy
uzyskają największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w drugim etapie plebiscytu.
Wyniki głosowania będzie można śledzić na stronie internetowej www.express.bydgoski.pl.
Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystego wręczenia nagród w Bydgoszczy we wrześniu 2014 r.

§8.
Nad prawidłowością przebiegu plebiscytu i nadsyłania SMS-ów czuwać będzie komisja
w składzie:
a) Artur Szczepański – Redaktor Naczelny
b) Jarosław Reszka – Redakcja
c) Adrianna Andryańczyk - Redakcja
d) Karolina Żakowicz - Marketing
e) Aleksandra Pazderska - Certyfikowana Osoba Nadzorująca

§9.
Reklamacje dotyczące plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt Mali Miss i Mister Wakacji 2014-reklamacja”
w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora (data stempla pocztowego).

§10.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których
Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udziału w plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym
spowodowane.

§11.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie plebiscytu.

§12.
Udział w plebiscycie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

§13.
Szczegółowy regulamin akcji będzie dostępny przez cały czas trwania plebiscytu w siedzibie Organizatora oraz na www.express.bydgoski.pl, gdzie będzie można także śledzić bieżące wyniki głosowania.

§14.
Organizator informuje, że przekazane dane osobowe Czytelnika będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia plebiscytu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora. Powyższa zgoda obejmuje również zgodę na nieodpłatną publikację imienia i nazwiska, wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie zdjęć nadesłanych w zgłoszeniach oraz wykonanych przez Organizatora za pośrednictwem mediów elektronicznych i drukowanych.
Uczestnik wyraża również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez
Organizatora plebiscytu dla innych celów marketingowych. Administratorem zbioru danych
osobowych jest Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej.

§15.
Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne,
choć warunkuje możliwość udziału w plebiscytach, oraz że Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.


REGULAMIN PLEBISCYTU "EXPRESSU BYDGOSKIEGO" "MALI MISS MISTER WAKACJI 2014"